Sản phẩm đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO9001: 2000 và tuân theo chứng nhận tiêu chuẩn bắt buộc RoHS của EU.Cả nguồn nguyên liệu và quy trình sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm.